Indigenous wisdom

Indigenous wisdom

A Touch of Spirit staat voor meer zichtbaarheid, behoud en erkenning van de inheemse taal, cultuur en spirituele schatten. De Inheemse bevolking en cultuur is langzaam aan het verdwijnen en het daarom NU van belang om deze Inheemse kennis en wijsheden te waarborgen. Dat kan met een Inheems Kennis Centrum. A Touch of Spirit blijft streven naar een ruimte waarbij Inheemse kennis kan worden verzameld en daarom werken wij graag samen met projecten die hetzelfde beamen en ondersteunen. 

Pakhuis de zwijger

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger heeft A Touch of Spirit vele projecten mogen ondersteunen, waaronder Nature Narratives & Indigenous Liberation Day.

Ikihi Wodindeh

In het kader van 50 jaar Bijlmer ontstond het project Imaged Indigenous Community o.l.v. kunstenaar Mariëlle Videleren Ikihi Wodindeh, Zusters van het Vuur. Deze naam is samengesteld uit de talen Lokono en Kalinya, twee in stamverband levende inheemse groepen van Suriname; ‘Ikihi’ is Lokono en staat voor vuur, ‘Wodindeh’ is Kalinya en betekent Zusters. Wij, vrouwen, dragen zorg voor het (kamp)vuur en het vuur is een middel om onze kennis over te dragen. Met dit kunstwerk willen wij onze zichtbaarheid als inheems Surinaamse bewoners vergroten en verbinding maken met het spirituele kant van onze natuur.

In een reeks ontmoetingen gingen wij met elkaar in gesprek over de geschiedenis en de cultuur van inheemse volken in Suriname. We onderzochten samen welke intrinsieke waarden ons inspireren en willen delen. Zo ontstond een proces waar we probeerden elke stap naar ons doel, het geven van vuur, te verbinden met deze waarden. Met veelal gevonden materialen knoopten en vlochten we rugmanden om hout te sprokkelen. Met dit hout werd FIRE ICC ontstoken tijden de Museumnacht bij CBK Zuidoost. 

Kaikoesie research group

 

A Touch of Spirit ondersteunt de Kaikoesie Research Group met de zoektocht naar het vergeten geschiedenis van de Inheemsen van Suriname. I

n samenwerking met het Nationaal Archief en het Zeeuws Archief beginnen wij onze zoektocht onder leiding van Dr. Renzo Duin.

Wij werken specifiek aan historisch onderzoek vanuit Indiaans perspectief. Wij gebruiken het woord indiaan, omdat in het archief de term inheemsen niet bekend is en noemt men ons indianen. 

Inheemse kenniscentrum: (Indigenous Wisdom and Knowledge Center)

Het beschikbaar stellen voor publiek en toegankelijk maken van inheemse stukken

Een kennis en adviescentrum voor de erkenning en behoud van inheemse taal, cultuur, en spirituele ceremonies en deze ook beschikbaar stellen voor publiek

Wetenschappelijk onderzoek (bijv. Het in kaart brengen van de verschillende inheemse groepen in NL

Moderne agricultuur combineren met Inheemse agricultuur en ecologie.

Kennis en geschiedenis stukken verzamelen en archiveren

Duurzame educatie, taal en onderwijs

Verzamelen van Inheemse boeken in de vorm van een bibliotheek

Samenwerken en in dialoog gaan met instellingen zoals musea, universiteiten, en andere beleidsinstellingen wat betreft Inheemse filosofie, statistieken en geschiedenis.  

Inheemse wijsheden en kennis worden bedreigd en komen te verdwijnen. Het is belangrijk dat wij deze inheemse wetenschappen moeten waarborgen voor toekomstige generaties. Wil jij bijdragen tot het realiseren van een Inheems Kennis Centrum neem dan snel contact op.