Sustainability 

Earth Charter

 

Het Earth Charter is een document met zestien principes die een wereldwijde beweging inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Het resultaat van een decennium lange wereldwijde dialoog over gedeelde waarden. Het Earth Charter biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

Het Earth Charter is een ‘soft law’ document, dat vanuit een integrale visie op de Aarde een ethisch raamwerk biedt met als doel de mondialiserende wereld van een wegwijzer te voorzien. Gecreëerd door vooruitziende leiders, gelanceerd in het jaar 2000, nodigen we de leiders van vandaag uit om het Earth Charter te gebruiken als referentie voor besluitvorming en planning.

Bovendien, als je het Earth Charter integreert in je eigen leven en het toepast in je bedrijf, school of gemeenschap, zet je bewustzijn om in actie voor het floreren van al het leven op Aarde.

A Touch of Spirit heeft meerdere bijeenkomsten verzorgt voor het Earth Charter waaronder: The Journey of the Universe – Global Goals Accelerator-  Earth Charter +15 –

Earth Charter bijeenkomsten

The Journey of the Universe

Voor Earth Charter Nederland organiseerde wij eind 2015 wij een film screening. De documentaire Journey of the Universe vertelt het epische verhaal over het ontstaan van het universum, de Aarde en de plaats van de mensheid in dit geheel.

Ook het Earth Charter gaat in essentie over hoe mensheid en aarde zich tot elkaar verhouden. De film bracht een prachtige dialoog  op gang.  In combinatie met de aansluitende visie-vormende workshops was de avond van de screening inspirerend en verdiepend. 

Global Goals Accelerator

Global Goals Accelerator versnelt de awareness en implementatie van de Global Goals in Nederland. De Global Goals zien wij als een gezamenlijke verander-agenda die de wereld meer in balans moet brengen en ervoor moet zorgen dat niemand achter blijft. Dat kan alleen als we de problemen van vandaag oplossen met de inzichten van morgen.

Vanuit een besef van urgentie en ambitie kunnen we een slinger geven aan de Global Goals. In 2016 en 2017 organiseerden we een reeks estafette bijeenkomsten. Per bijeenkomst keken 30 tot 40 denkers en doeners naar de Global Goals met de maatschappij van 2030 in het vizier en zoomden we in op een combinatie van de goals.

 

Andere projecten die door A Touch of Spirit zijn verzorgd:

MyWorld event

In oktober 2014 organiseerde wij het bijzondere My World event 2014. MyWorld is het netwerk van actieve wereldburgers voor ontwikkelingssamenwerking. Het MyWorld Event stond in het teken van de toekomst van wereldburgerschap en de nieuwe verbindingen die daarvoor nodig zijn.

Tijdens deze dag was er volop gelegenheid om te netwerken en te leren. Zo was er een informatiemarkt met vertegenwoordigers uit de sector: ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, crowdfunding etc. Ook kon je elkaar vragen stellen of tips geven en werd in het auditorium gesproken over o.a. weeshuizen en seksuele/reproductieve gezondheid.

In een ‘wasstraat’ kon je ad hoc leerervaringen opdoen over storytelling en aan discussietafels werd je snel bijgepraat over lobby, voedselzekerheid, vakopleidingen en andere thema’s.

Plan Nederland

Op 10 december 2015, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, organiseerden wij -voor Plan nederland het Girl Power Event ‘Speak out for Girl Power’. De bijeenkomst vond plaats in de Zuiderkerk te Amsterdam als sluitstuk van het vijfjarige Girl Power-programma. Het was een inspirerende bijeenkomst in het Zuiderkerk van Amsterdam waarbij de zes samenwerkingspartners met instituties, donoren, partners en beleidsmakers terug reflecteren om meisjesrechten wereldwijd te versterken